Forum po moj merak @ VladicinHan.com

Sve o Hanu => Sve o Hanu => Topic started by: ericviking74 on 08 Oktobar, 2009, 21:49:28

Title: De?ija Nedelja u Vladi?inom Hanu
Post by: ericviking74 on 08 Oktobar, 2009, 21:49:28
U okviru Dečije Nedelje u Vladičinom Hanu, u Osnovnoj Školi ''Sveti Sava'' je organizovan maskembal za decu Osnovne škole "Sveti Sava" i decu iz predškolske ustanoive "Pčelica"

Evo i nekoliko fotografija:


(http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3963.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3963.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3966.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3966.JPG)                                          (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3967.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3967.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3968.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3968.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3969.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3969.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3970.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3970.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3971.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3971.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3972.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3972.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3973.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3973.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3974.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3974.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3977.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3977.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3978.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3978.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3984.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3984.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3985.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3985.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3986.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3986.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3987.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3987.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3988.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3988.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3999.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_3999.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4001.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4001.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4002.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4002.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4006.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4006.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4011.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4011.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4012.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4012.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4013.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4013.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4016.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4016.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4017.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4017.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4018.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4018.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4020.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4020.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4023.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4023.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4024.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4024.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4026.JPG) (http://www.dnhan.com/MojeStvari/IMG_4026.JPG)